Jeleśnia

JeleÅ›nia (pronounced “ye-lesh-neeya”) is just across the border from Slovakia, north-west of Babia.

Babia is not visible from Jeleśnia, but there is a street named after it nonetheless.

Our total for the day was ninety kilometers (about fifty-five miles). Normally that would be tiring, but this early in an exceptionally rainy and cold season, it was exhausting. After dinner and the kilometer walk home, we were asleep in a matter of minutes.

The next day we set off home, knowing that quite a climb awaited us in the morning.

Stara Karczma – pamiÄ™tałam jÄ… dobrze jeszcze z naszych praktyk geodezyjnych. W któryÅ› weekend pojechałyÅ›my tam z EwÄ… na winko – oczywiÅ›cie stopem :) Tam też tym razem spotkaliÅ›my siÄ™ z GosiÄ…, Wojtkiem i ich córeczkÄ… OlÄ…. Znowu zapomnieliÅ›my zrobić zdjÄ™cia, ale w zastÄ™pstwie pozwolimy sobie wstaić inne zdjÄ™cie tej sympatycznej rodzinki, które znajduje siÄ™ w naszym posiadaniu. Szkoda, że do JeleÅ›ni dojechaliÅ›my tak późno, Ola niestety jeszcze nie przepada za długimi posiadami w karczmie :-) i rodzice musieli szybko wracać z niÄ… do domu.

Heading Home

As we were riding through JeleÅ›nia Sunday, on our way back home, a fellow biker joined us. I don’t really know when – I just suddenly heard Kinga talking behind me.

His name was Piotr, and he was off on a Sunday ride. He rode with us all the way through Slovakia and back to the Polish border before turning back. An interesting bloke, who’s traveled throughout Europe by bike.

A to pan Piotr – zegarmistrz z Å»ywca. SpotkaliÅ›my siÄ™ w drodze, łatwo nawiÄ…zuje siÄ™ kontakt z ludzmi, którzy majÄ… podobnego fioła. Pan Piotr miał o czym opowiadać, bo jeździ już około trzydziestu lat a PolskÄ™ przejechał wzdłuż i wszerz. Kiedy my tak przejedziemy PolskÄ™? Na razie chyba bÄ™dziemy musieli zadowolić siÄ™ jeżdżeniem po Stanach ;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *